Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
İKO PRO
MEB
ÇSGB
Mücevher İhracatçıları Birliği
İKO
DGTİ
Haberler
Yüksek Katma Değer İçin Nitelikli Eğitim 26 ARALIK, 2014

Yüksek Katma Değer İçin Nitelikli Eğitim

Mücevher İhracatçıları Birliği ekonomiye eğitimle değer katıyor.

Mücevher Sektöründe önemli projelere imza atan Mücevher İhracatçıları Birliği Türkiye Ekonomisi'nin yüksek katma değer kapasitesini geliştirmek amacıyla daha nitelikli mesleki eğitim vermek için yeni bir projeye daha imza attı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilerek yaşama geçirilen proje ile Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında değerli ve yarı değerli taşların işlenmesi alanında daha nitelikli mesleki eğitim verilecek. 

Mücevher İhracatçıları Birliği, Türkiye ekonomisini en önemli sorunlarından birisi olan katma değeri yüksek ürün üretmek amacıyla önemli bir projeyi başlattı. 01.09.2014 – 31.08.2015 tarihleri arasında yürütülecek olan proje, Mücevher İhracatçıları Birliği,  İstanbul Kuyumcu Esnaf ve Sanatkarları Odası, Küçükçekmece  Kuyumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığında ve İstanbul Ticaret Odası, Gaziantep Üniversitesi, Ghent Universty, Medart Sağlık Hizmetleri Kuyumculuk (Zen Pırlanta) iştirakinde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı “Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı” kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Proje kapsamında, kuyumculuk eğitimi alanında görev yapan öğretmenlerin gerçekleştirilecek “eğitmen eğitimi” faaliyetleri ile geleceğin kalifiye iş gücünü yetiştirecek bilgi ve donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir. Bu çerçevede, kuyumculuk alanında eğitim veren Türkiye çapındaki 23 adet mesleki eğitim kurumundan 25 eğitmenimize, 64 saati kapsayan bir eğitim verilmesi,  4 adet sektör içi teknik gezi yapılması ve tüm aktörlerin katılımına açık açılış ve kapanışta birer tane olmak üzere 2 toplantı ve 1 seminer düzenlenmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan kuyumculuk alanındaki mesleki ve teknik eğitimde kullanılmak üzere bir laboratuvarın kurulması ve inovatif bir müfredat taslağının hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı onayına sunulması proje ile gerçekleştirilecek diğer önemli hedeflerdir.

Hindistan'da 5 milyon kişinin mücevher sektörü için ter döktüğünü belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan GÜNER, "Türkiye sahip olduğu yüksek potansiyele rağmen henüz değerli taş işleme yeteneği yoktur; amacımız ham elması da işleyebilecek bir sektör yaratmak" dedi.    

Küresel ekonomiye giderek daha fazla entegre olan Türkiye Ekonomisi bir yandan dünya ticaretindeki payını arttırırken bir yandan da ihraç ettiği ürün ve hizmetlerin niteliğini geliştiriyor. Katma değerini en yüksek geliştiren sektörlerden birisi olan mücevher sektörü, ihracattaki altından mamül mücevherin yerine değerli ve yarı değerli taşlardan mamül mücevher ihraç ettikçe ihracat kg değeri de yükseliyor. Bu anlamda ilk adımı atarak "Değerli taş kesim merkezi"ni açan ve işitme engelli gençlere istihdam olanağı yaratan Mücevher İhracatçıları Birliği değerli ve yarı değerli taşların işlenmesi anlamında daha nitelikli ve yaygın bir eğitim projesini yaşama geçirdi.  Son 10 yılda ihracatını 3 yıldan fazla arttıran ve 2023 projeksiyonu çerçevesinde 12 milyar Dolarlık bir ihracat hedefi koyan sektör bu hedefe emin adımlarla ilerliyor. Sektörün en önemli sorunlarından birisinin değerli taşların işlenmesi olduğundan hareketle bu performansın kalıcı bir şekilde geliştirilebilmesini de sağlamak için "Değerli Taşlarla Geleceği İşlemek" projesi yaşama geçirildi. Yüksek katma değeri üretebilecek kalifiye ve iyi eğitimli bir iş gücüne ancak nitelikli bir mesleki eğitimle ulaşılabileceği için MİB, müfredat, eğitmen, teknik altyapı boyutlarını temel alarak mesleki ve teknik eğitim kalitesini bu proje ile arttıracak.

Projenin kamuoyu ile paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan GÜNER, Hindistan'da 5 milyon kişinin mücevher sektöründe istihdam edildiğini belirterek; "Bugün dünyanın en köklü ve üretim yeteneği yüksek ülkelerinden biri Türkiye; eksiğimiz ne; ham elması alıp, kesip, işleyemiyoruz. Oysa asıl katma değer burada. Biz işlenmiş taşı alıp mücevher yapıyorduk; artık ham taşı alıp, kendimiz kesip, işleyip sonra da sektöre kazandırarak daha yüksek katma değer yaratacağız." dedi. Konuşmasında yarı değerli taşlardan örnek veren GÜNER; Anadolu'da çıkan Kalsedon'u işleyemeyen Türkiye'nin kilosunu 10 Dolara ihraç ettiği öz taşını kesilmiş ve işlenmiş olarak gramını 10 dolardan başlayan fiyatlarla alabildiğini belirterek; "Her sektörde katma değer yaratabilme gücümüzü ne kadar geriye çekebilirsek o kadar kar elde edeceğiz. İhracatın değerini arttırmak için buna zorunluyuz." dedi.

Yüksek Katma Değer İçin Nitelikli Eğitim
Yüksek Katma Değer İçin Nitelikli Eğitim
Yüksek Katma Değer İçin Nitelikli Eğitim
Yüksek Katma Değer İçin Nitelikli Eğitim
Yüksek Katma Değer İçin Nitelikli Eğitim
Yüksek Katma Değer İçin Nitelikli Eğitim