Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
İKO PRO
MEB
ÇSGB
Mücevher İhracatçıları Birliği
İKO
DGTİ
PROJE HİBE PROGRAMI
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı

Bu program Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında gerçekleşmektedir.

Programının Genel Hedefi

Mesleki ve teknik eğitimin içeriğini geliştirmek ve kalitesini arttırmak.

Hibe Programının Özel Hedefleri

  • - Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin; özellikle müfredat, öğretmenler, öğrenme ortamları ve okul yöneticileri temel alınarak arttırılması,
  • - Mesleki ve teknik eğitimin öğrenciler için cazip bir seçenek haline getirilmesi,
  • - Sosyal ortaklar, okullar, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ve özel sektörarasında işbirliğinin teşvik edilmesi.