Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
İKO PRO
MEB
ÇSGB
Mücevher İhracatçıları Birliği
İKO
DGTİ
PROJE YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ
İMMİB

2003 yılı Temmuz ayında kurulmuş olan Mücevher İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri çatısı altında kurulan 6 İhracatçı Birliğinden biridir. 2014 itibarıyla 1003 üyesi bulunan birlik, üyelerinin menfaatlerini korumak ve mücevherat ihracatımızı arttırarak sektörün yeni pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla ihracatçılarımıza yardımcı olmayı hedeflemiştir.

Bu çerçevede, Mücevher İhracatçıları Birliği'nin başlıca amaçları şunlardır:

 • - İhracatı arttırmak
 • - Uluslararası alanda sektörün daha iyi tanıtılmasını sağlamak
 • - İhracatçıların mesleki ilişki ve faaliyetlerini düzenlemek
 • - İhracatla ilgili her türlü soruna çözüm bulmak amacıyla girişimlerde bulunmak
 • - Üye firmaların ihracat faaliyetlerine rehberlik yapmak

Mücevher İhracatçıları Birliği, üyelerinin ihracatlarındaki onay işlemlerinin yapılması ve istatistiklerinin tutulmasının dışında, yurtdışından gelen ithal taleplerini ilgili üretici ve ihracatçı üyelerine yönlendirmekte ve ayrıca Türk ihraç ürünlerinin dünya pazarlarında tanıtılması için yurtdışı uluslararası fuarlara ulusal katılımları düzenleyip bireysel katılımlara da destek vermektedir.

Mücevher sektöründe ihracatçıyı temsil eden tek kurum olan Mücevher İhracatçıları Birliği gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde üyelerini temsil etmek ve ihracatı artırmak için faaliyetler yapmaktadır.

Bu çerçevede, Mücevher İhracatçıları Birliği’nin başlıca faaliyetleri şunlardır:

Fuarlar
Mücevher İhracatçıları Birliği Dünya’nın en önemli Mücevher Fuarlarına Milli Katılım organizasyonu düzenlemektedir. Gerçekleştirilen bu organizasyonlarda hem Türkiye’nin ihracatına katkı sağlanmakta hem de Türk Mücevherinin bilinirliği yapılan reklam ve promosyon çalışmaları ile artırılmaktadır. Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 2015 yılında gerçekleştirdiği ve organizasyonu devam eden Yurtdışı Milli Katılım Fuarı 8 adettir ve bu sayı her yıl artarak devam etmektedir.

2015 Yılı Milli Katılım Fuarları Listesi
 • - Vicenzaoro January (23 - 28 Ocak 2015)
 • - Hong Kong International Jewellery Show (4 - 8 Mart 2015)
 • - Amberif / Polony Gdansk (25 - 28 Mart 2015)
 • - Vicenzaoro Dubai Fuarı (23 - 26 Nisan 2015)
 • - JCK Las Vegas Show (29 Mayıs - 1 Haziran 2015)
 • - June Hong Kong Jewellery and Gem Fair (25 - 28 Haziran 2015)
 • - Vicenzaoro September (5 - 9 Eylül 2015)
 • - September Hong Kong Jewellery and Gem Fair (18 - 21 Eylül 2015)

Alım Heyetleri
Yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında; ihracatımızın arttırılması, ihraç ürünlerimizin çeşitlendirilmesi, ihraç ürünlerimize yeni pazarlar bulunması ve mevcut pazarlardaki paylarımızın korunması amacıyla yabancı firma temsilcilerinin ülkemize getirilmesine yönelik Alım Heyeti Programları çerçevesinde, “İstanbul Jewellery Show Uluslararası Mücevher Takı, Gümüş, Saat ve Malzemeleri Fuarı” ve “İstanbul Uluslararası Mücevher Saat ve Malzemeleri Fuarı” ile eş zamanlı Alım Heyeti Programları düzenlenmektedir.

Mücevher ve saat endüstrisi için sektörün en önemli etkinliği olan Istanbul Jewellery Show, Doğu Avrupa’dan Yakın Asya’ya, Rusya’dan Ortadoğu’ya Kuzey Afrika’dan Türki Cumhuriyetler’e kadar dünya çapındaki en önemli alıcılarla tanışma ve işbirliği imkanı sağlamaktadır.

Başta ABD, Çin ve Polonya olmak üzere; Singapur, Malezya, Endonezya ve Hollanda’ya Mücevher İhracatçıları Birliği Sektör Uzmanları tarafından ziyaretler gerçekleştirilerek, söz konusu fuara Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Alım Heyetleri kapsamında 2015 Mart ayında 850 yabancı misafire konaklama imkanı sunulmuştur ve bu her sene artarak devam etmektedir.

Sektörel Ticaret Heyetleri
Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü hedef ülkelere yönelik Sektörel Ticaret Heyetleri düzenlenmektedir.

Tanıtım Faaliyetleri
Türk Mücevher sektörünü yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak amacıyla faaliyetler yapılmaktadır. Türk Mücevher sektörünün hedef ülkelerde tanıtımı amacıyla yazılı ve görsel medyada tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir.

Mücevher Takı Tasarım Yarışması
Mücevher sektörünün en prestijli yarışması olan “Ajur Mücevher Takı Tasarım Yarışması” her yıl düzenlenmektedir. “Altın Takı” ve “Mücevher” olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada Türk mücevher sektörüne yeni tasarımcılar ve yeni tasarımlar kazandırılması hedeflenmektedir. Düzenlenen yarışmaya tüm sektör tasarımcıları ve öğrencileri katılabilmektedir. Altın Takı ve Mücevher kategorilerinde ilk üçe giren eserlerin tasarımcıları ödüllendirilmektedir.

Turkish Jewellery Export Dergisi
Turkish Jewellery Export, Mücevher İhracatçıları Birliği’nin kurumsal yayın organı olarak yayın hayatına devam edilmektedir. Aylık olarak İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan dergi ile ulusal ve uluslararası hedef kitleye yönelik Türk mücevher sektörünü tanıtıcı çalışmalar yapılmaktadır.

Ayar Evleri
Birliğimiz bünyesinde bir ayar evi kurulması çalışmalarına devam edilmektedir.

Projeler
Mücevher İhracatçıları Birliği yerli ve Avrupa Birliği kaynaklarını kullanarak sektör yararına aşağıda belirtilen projeleri yürütmektedir. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında yürütülen, 500.000 Türk Lirası toplam bütçeli “Taşların Tılsımını Duymak” projesi ile İstanbul bölgesinde ikamet eden, %40 ve üzeri işitme engeli bulunan bireylerin istihdam edilebilirliğinin ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması amacıyla süs taşı (yarı değerli taşlar) işlemeciliği eğitimi alabileceği bir mesleki eğitim merkezinin kurulumunu gerçekleştirmiştir.
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı kapsamında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı mali desteğiyle yürütülen 300.000 Euro toplam bütçeli “Değerli Taşlarla Geleceği İşlemek” projesi ile sektörün ihtiyacı olan yetişmiş insan kaynağı ve usta öğretici ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yapılmaktadır.

Başarılı İhracatçılarımıza Ödül
Birliğimiz üyelerinin ihracat bilincini ve motivasyonunu artırmak için her yıl “Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni” düzenlenerek dereceye girenler ödüllendirilmektedir.

ÖTV’nin Kaldırılmasına Yönelik Çalışmalar
Bugüne kadar büyük yol kat edilen ve sona yaklaşılan ÖTV sorununa ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Türkiye’de mücevher üretimi için yurtdışından getirilen hammaddeden alınan yüksek orandaki ÖTV’nin kaldırılmasına yönelik olarak bakanlık ve kamu kurumları nezdinde faaliyetler yapılarak, yine konuyla ilgili kamuoyu oluşturulması için çalışmalara devam edilmektedir.

Vakıf Çalışmaları
Sektörle ilgili kurumların doğal üyesi olacağı bir vakıf kurulması amacıyla çalışmalara devam edilmektedir.

Kuyumculuk Meslek Lisesi
Kuyumculuk Meslek Lisesi (KML) olarak açılan Küçükçekmece Kuyumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne destek verilerek sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.